เปิดบริการแล้วคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มเฟรนด์
☑️ บริการตรวจ HIV และซิฟิลิส ❤️ฟรี
☑️ แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น❤️ฟรี
☑️ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์❤️ฟรี
☑️ บริการ “ส่งต่อ” รับยาป้องกัน HIV (PEP,PrEP)❤️ฟรี
⭕ เปิดให้บริการตรวจ HIV ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00 – 19.00 น. (ควรมาก่อน 18.00 น.) 
👉👉หยุดวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            “มูลนิธิเอ็มเฟรนด์” ร่วมเดินพาเหรดงาน UDON ON PRIDE 2023 เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นใจ 25 มิถุนายน 2566.
🔴🟠🟡🟢🔵🟣
คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มเฟรนด์
☑️บริการตรวจ HIV และซิฟิลิส ❤️ฟรี
☑️แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น❤️ฟรี
☑️ให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์❤️ฟรี
☑️บริการ “ส่งต่อ” รับยาป้องกัน HIV (PEP,PrEP)❤️ฟรี
⭕เปิดให้บริการตรวจ HIV ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00 – 19.00 น. (ควรมาก่อน 18.00 น.)
👉👉หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรรณราย มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ได้เข้าร่วมอบรม Introduction to Motivation Counseling การให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่จัดทำโครงการยุติปัญหาเอดส์ สนับสนุนโดยกองทุนโลกทั้งสิ้น 6 องค์กรทั่วประเทศ จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 58 คน งานนี้ได้ทั้งความรู้ด้านวิชาการ การฝึกทักษะกระบวนการให้คำปรึกษา รวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ทำงานร่วมกันอีกด้วย

            วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงาน Pride Month ขึ้น

            งาน Pride ที่มาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่า “ความภาคภูมิใจ” งาน Pride มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสดุดีและระลึกถึงเหตุการณ์อื้อฉาวจลาจล Stonewall ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ลุกขึ้นยืนยันการมีตัวตน เรียกร้องให้ยุติการถูกกระทำอย่างรุนแรง  ยุติการเลือกปฏิบัติและเรียกร้องสิทธิ-เสรีภาพ  การใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ในสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง จนกลายเป็นงานที่จัดขึ้นทั่วโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปี มีการเฉลิมฉลอง จัดขบวนพาเหรด และผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ ดังนั้นเดือนไพรด์  จึงเปรียบเสมือนเดือนแห่งการยืนยันและย้ำเตือนการมีอยู่  ของขบวนการเรียกร้องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก

          ดังนั้นพวกเราจึงได้มารวมตัวกัน ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ  ร่วมสร้างพลังของผู้มีความหลากหลายทางเพศของชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยการสนับสนุนของเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศก็ว่าได้

มีเหตุผลหลายประการที่พวกเราได้มาร่วมกันในครั้งนี้ 

          เหตุผลข้อแรกคือ การร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเราเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด ๆ หรือทำอาชีพใด ๆ ก็ตาม เราเป็นคน ๆ หนึ่งที่อยู่ในสังคม  มีสิทธิที่จะรักหรือชอบใครหรือเพศใด ๆ ก็ได้   “ขอให้เราจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น”

        เหตุผลข้อที่สอง คือ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการยอมรับ เราไม่ได้เรียกร้องให้เพศใดเพศหนึ่งแต่มันคือการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ เราควรปฏิบัติต่อทุกคนเหมือน ๆ กัน ไม่ควรแบ่งแยก ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม

        และเพื่อสื่อสารหลักการสำคัญขององค์การสหประชาชาติ  เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติทางด้านต่างๆ เช่น

  • การถูกปิดกั้นโอกาสในการเข้าทำงาน เพียงเพราะเขาเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  • การคุกคามทางเพศ การปฏิบัติต่อผู้หญิง หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน
  • การถูกล้อเลียน ถูกแกล้งจากเพื่อนในสถานศึกษาเพียงเพราะเราเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  • อาชีพพนักงานบริการทั้งชาย/หญิง หรือ Sex Worker ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย
  • ผู้มีความหลากหลายทางเพศส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นตัวตลก โดนดูถูกในสังคม ในสถานศึกษา ในที่ทำงาน หรือแม้แต่ในสถาบันครอบครัวก็ตาม ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติที่มีอยู่จริงในสังคม

สิ่งที่พวกเราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ

  1. การจดทะเบียนสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่า “สมรสเท่าเทียม” ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านการสนับสนุนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงจะเป็นเพียงก้าวแรกก็ตาม
  2. อาชีพพนักงานบริการทั้งชายและหญิง หรือ Sex Worker ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ผู้พิการควรได้รับสิทธิและบริการอันสมควรที่จะได้รับ
  4. การนำเสนอข่าวของสื่อที่ไม่ตีตรา ไม่ผลิตซ้ำ ไม่เหมารวมต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  5. และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ

          สังคมจะมีความสุขได้อย่างแท้จริง เราต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมเรามีความหลากหลาย  มนุษย์มีความหลากหลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติมีความหลากหลายเป็นเรื่องปกติ หากเราเข้าใจความหลากหลายเหล่านี้  เราก็จะเข้าใจความเป็นมนุษย์  และนั่นคือการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างแท้จริง

          จากในอดีต การออกมาเรียกร้องของผู้ที่มีความหลายทางเพศที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าพวกเราได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น  และในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของพวกเราเท่านั้น แต่อยากให้ทุกคนให้คำมั่นสัญญาต่อกันในวันนี้ ว่าในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี เราจะมาร่วมแสดงออกถึงพลังของพวกเราทุกคน เพราะสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือ “สิทธิมนุษยชน”

วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565  มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ร่วมกับงานนภาคลินิก รพ.อุดรธานี จัดอบรมแกนนำในการสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ในการติดเชื้อ HIV และการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนสัมผัสเชื้อเพร็บ​(Prep)​ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM)ณ​ ลานนภาคลินิก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ(เดิม)โรงพยาบาลอุดรธานี​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุดรธานี วิทยากรโดย นางประภาพรณ์ กิจวัฒนาชัย นางศิริลักษณ์​ โภคสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี และนายชัชพงษ์ ชาสีโห ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิ M-friend อุดรธานี  มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำทั้ง 20 อำเภอ​ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน​ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ เยาวชนจิตอาสาเวสสุวรรณ และน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี
12/4/2565 การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
– ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
– โอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการป้องกัน
– กระบวนการทำงาน เข้าถึง ส่งต่อ ตรวจเอชไอวี การรักษา / และแผนการดำเนินงานในอนาคต
 
7-8 เมษายน 2565 มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ ร่วมสังเกตการคัดเลือกทหารของน้อง ๆ เกย์และหญิงข้ามเพศ  ขอขอบพระคุณท่านสัสดุกับการต้อนรับเป็นอย่างดี น้อง ๆ คนไหนสนใจข้อมูลที่การขอใบรับรองแพทย์เพื่อแนวทางการคัดเลือกทหาร สามารถติดต่อสอบถามพวกเราได้เลยค่ะ
ยินดีให้การปรึกษาค่ะ
ผ่านไปด้วยดีค่ะ.. การแข่งขันวอลเล่ย์บอล “M-Friends Game ครั้งที่ 1 ” ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี สรุปการแข่งขัน ดังนี้
– ชนะเลิศได้แก่ ทีม MADAMNES VC
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม สโมสรศิษย์เก่าโนนสูงพิทย์
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ทับทิมสยามอะคาเดมี By สามพร้าว VC
– รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม อาชาทมิฬ VC
#ขอขอบคุณ เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี และแกนนำมูลนิธิเอ็มเฟรนด์ #พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ