มูลนิธิเอ็มเฟรนด์

132/9 หมู่ 1 ซอยบ้านหนองบัว  ถนนนิตโย   ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-119-998 มือถือ  093-396-9458

โทร. 093-3969458
คุณอาร์ต

โทร. 093-0766646
คุณบีบี

โทร. 093-369-5998
คุณเต้ย

โทร. 089-709-5889
คุณป้อม

โทร. 089-2744899
คุณดุจดิว

โทร. 093-565-0063
คุณเอิร์ธ

โทร. 083-333-8485
คุณใหญ่

แผนที่มูลนิธิเอ็มเฟรนด์